Euro Info Centar - Relej Centar - Novi Sad

Euro Info Korespondentni Centar u Beogradu je deo EIC mreže koja je osnovana 1987. godine i koja ima preko 300 centara u zemljama Evropske Unije, zemljama centralne i istočne Evrope kao i Mediteranskog basena. Mrežu EIC osniva i finansira Evropska Komisija a projektom rukovodi Evropska Agencija za Rekonstrukciju u Beogradu. EICC Beograd pruža podršku sektoru malih i srednjih preduzeća (MSP) da efikasno rešavaju probleme i ubrzaju proces poslovanja sa Evropskom Unijom. EICC je spona između evropskih institucija i sektora MSP na lokalnom nivou, pomažući im da ostvare pristup na evropsko tržište i pripremajući ih za značajne prekretnice, kao što su uvođenje eura, pristup EU, e-trgovina, itd... Usluge * Obaveštavamo MSP o zakonodavstvu u EU (pakovanje, etiketiranje itd.), politici preduzeća od strane Generalnog Direktorata za preduzeća (DG Enterprise), * Pružamo informacije o standardima EU, programima EU, izvorima finansiranja, * Savetujemo preduzeća obezbedujući evropsko znanje iz raznih oblasti, * Pomažemo MSP da učestvuju u programima EU, osvajaju nova tržišta, pronadu prečiće u domaćim i evropskim administrativnim procedurama, pronađu partnere, naprave zajednička ulaganja sa evropskim preduzećima, organizuje seminare, * Da bi proširio svoje informativne aktivnosti EICC organizuje seminare, prezentacije, konferencije, susrete preduzetnika, itd. * Istovremeno, EICC informiše EU o uticaju njenih programa u Srbiji, o potencijalnim partnerima kao i o preduzećima koja su zainteresovana za projekte EU. Ciljevi Naš glavni cilj je pružanje podrške MSP u poslovanju sa Evropom putem informisanja, savetovanja i pomaganja u svim oblastima vezanim za EU. Zaposleni u EICC mogu da pruže MSP informacije i stručnu pomoć, kao i da ih upute na druge specijalizovane mreže ili organizacije radi dobijanja specifične pomoći. Ukratko, naš cilj je da pitanja vezana za poslovanje MSP pojednostavimo, a rešavanje problema učinimo što efikasnijim. Saradnja U cilju širenja EIC mreže na nivou regiona, EICC Beograd je otvorio dva relejna centra u Novom Sadu i Nišu. Svakodnevno sarađujemo sa ostalim centrima iz mreže širom Evrope, i na taj način razmenjujemo informacije, iskustvo i stručno znanje. EICC Beograd sarađuje sa svim institucijama u zemlji i inostranstvu koje pružaju podršku MSP sektoru. RELEJ centri Cilj RELEJ centara je da usluge EICC prošire na nivo regiona i opština, tamo gde postoji interesovanje. Glavne aktivnosti relej centara su prikupljanje, širenje i razmena informacija vezanih za MSP sektor, kako na domaćem tako i na evropskom nivou, kao npr. tenderi u Evropi, standardi, zakonodavstvo ili sajmovi. Sarađujući svakodnevno sa matičnim EICC-om u Beogradu, relej centri pružaju i konkretnu pomoć preduzetnicima u pronalaženju potencijalnih partnera, u istraživanju mogućnosti za poslovanje sa zemljama EU. PK Vojvodina EICC relej centar Novi Sad Hajduk Veljkova 11, 21000 Novi Sad Tel: ++381 (0) 21 457 256, 457 885 Fax:++381 (0) 21 422 194 E-mail: eiccrc@pkv.rs Pažnja: Officijelni matični sajt Euro Info Centra u Beogradu možete pogledati na adresi http://www.eicc.co.yu